se upp och skydda dig!….

När ska man inse att internet är sårbar? Att förlita sig att den fungerar i alla läge är ju bara dårskap. Nu sitter Tele2 och Telia och har bråda tider. Deras system är nere. Tycker synd om dem men FBI varnade i god tid. Så varför gjordes inget åt saken. Det är väl inte amatörer […]

kontot är länsat…

Det är nog det jag oroar mig mest för.  Att kontot blir länsat. Hjälper inte ens om man är försiktig och aktsam, och har virusskydd.  För vad hjälper alla dessa virusskydd man investerar i för att slippa virus och trojaner.  Idag behöver man inte ens råka in något suspekt sida. Kan få var som helst. […]

virusskydd…vad gör det om det ändå inte skyddar datorn?

Varför ska man ha en virusskydd om den ändå inte skyddar från skadliga koder? Nu när jag fick problem med Internet Security -> som självmant – utan att jag ha gett min tillåtelse-  installerat sig på min dator och visade upp sin fula tryne kamouflerad som en äkta vara. Ställer jag frågan, varför har jag […]