57 km vs 17,2 km …

Tunneln genom alperna är nu genomborrad.  57 km – det är långt det. Arbetet tog 14 år,har påbörjats 1996, ( 8 människor fick sätta livet. Hoppas att deras familj får ersättning för det storartade projektet.) Sen har vi Hallandsåsen! Sveriges egen lilla projekt som är ——- hur långt är den? 8,6 km men eftersom för […]

Annons