70 år av ovisshet…

Jag ställer mig alltid frågan varför hemligstämplar man en viss dokument? Särskilt med en så stor allmänt intresse som tsunamidokumentet. Är det för att i dokumentet finns saker som skulle uppröra en hel nation? För det kan väl inte vara det att man vill hemlighålla hur man skötte hjälpinsatsen för dem drabbade? För det gick […]