konkurrens är bra, men inte om du är storföretag…

så mycket var med konkurrensen. EU- kommissionen har lagt fram ett förslag att leverantörer ska kunna kräva ett fysisk butik för att man ska kunna sälja deras varor. Där med undvika att dyra varor säljs billigare då man inte behöver punga ut dyra pengar till butik i köpstarka läge. Självklart är det inte dem småaktörerna […]