här är jag född…

Ja, i en liten stad till gränsen till Österike är jag född. Och har levt även  mina första levnadsår här.  Vem vet kanske just omgivningen hjälpte mig med mitt sinne för skönhet.  Kanske är det bara medfödd. Kanske blir man präglad, eller både och. Ministaden heter Köszeg och  redan 1289 är staden  nämnd. Många ville […]