(*-*) i love it…

Ironi är ju svårt. Det är ju så klart inte svårt att ironisera på andras bekostnad eller ironisera över sig självt. Det gör jag ofta. Ironiserar över mig själv. Men att förstå andras ironi är svårare. Det är nog ganska svårt från face to face, men blir  ännu svårare när man skriver.  För det står […]

Annons