”shaken but not stirred ”

Stackars skåningar. Vakna till 4.7 . De blev nog reellt skakade. ” Shaken but not stirred” skulle man kankse kunna säga. Den naturfenomenet är inget vidare förstås, och vissa tror nu att den globala uppvärmningen som är orsak även till det.  Den globala uppvärmningen har blivit vår tids djävul. Skulle man kunna säga. Fast allting […]