gäller rötmånad även för kroppen?…

Vi är inne på rötmånaden när maten lätt blir angripen av bakterier, på grund av värme och högt fuktighet. Nu undrar jag förstår om det gäller eländet även för kroppen.’ Inte för att jag har blivit angripen av bakterier, inte blev jag härsken heller, nåja kanske humöret liiiiite. Men vem skulle inte bli det, när […]