psykiska hälsan är svag i Sverige…

Folk mentala hälsa verkar inte vara det som borde vara eller vad vi tror att den borde vara.  Nu är det andra mobbprogram som har fått sin offerskörd.  Föst var det väl Big Brother  som fick 2 som mådde dåligt psykiskt  trots tillgång på mat och dryck – eller just därför. Nu är det Robinson […]

i den här spegeln ser jag ju riktig jävla dryg ut…

När kommer folk att lära sig att ta lärdom innan handling. Christian Ternstedt är förtvivlat över hur han framställs  i Robinson som dryg och intrikat. Istället för att ta upp det med tv 4-s ledning hur du framställs, vore kanske en bättre ide att se över dig själv hur du upplevs av andra.För visst din […]