en mördare på Stockholms gator…

Det finns många typer att mördare. För en ögonblick tänkte jag räkna upp alla dessa typer, men insåg snabbt att listan skulle bli alltför lång. Men det gemensamma för våldshandlingarna är just egen vinning. Man är missnöjd med något eller någon och genom våld tror att problemet kan lösas. Men så är det ju aldrig. […]