svensk demokrati….trallala…

Vad är det som skiljer diktatur från demokrati? Enligt wikipedia är :En diktatur  är en stat som styrs auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val.Demokrati  är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten […]