hur många ljuger…

Nu när äntligen kommer fram att mycket av Oprah Winfreys tragiska barndom var påhittade, kan jag också undra hur många andra kändisar tänjer på sanningen. Många gånger har jag reagerat när det kommer fram att  kändisar säger sig blivit utnyttjade sexuellt i tidiga barndomen.  Alltför många dukar upp just den bilden. Nu har jag inte […]