en som bryr sig…

Det är sällan jag ser någon affärsinnehavare sopa upp och spola av gatan. Jag sopar upp också men har ingen möjlighet att spola den. Restaurangen som har just sophanteringen från vår ingång gör det aldrig. Ser för jävligt ut,även trottoaren, då påsarna där avfallet förvaras ofta går sönder. Personalen går in vid just den dörren, […]