att ta betalt in natura…

kan ha sina nackdelar. Särskilt i en tidevarv då allt kan filmas av alla för att kunna dra fram ur skjortärmen likt en trolleritrick  om  nödsituation uppstår. Som i detta fall när den 86 ? -årige minister har lovat en säkert mycket fördelaktig och vinstgivande gruvavtal till en kvinna. Hon erbjöd tre kvinnor till  Narain […]