bullshit är bullshit…

Jag läser att bensinpriset kommer gå upp nu igen  när semester  närmar sig med stora steg. Självklart finns det en förklaring till prisökningen. ”Oron för att raffinaderierna inte ska klara av att leverera tillräckligt med destillerade produkter driver upp priserna” Ska jag verkligen tro på denna förklaringen? Vadå,  kan man inte planera i bensinbranchen? Är […]