spring i benen…

… På sommaren tar man på extra byxa för att svettas.  Det gör man inte på vintern utan tvärtom . Jag ser fler och fler som tränar barbent. Undrar om det är så bra?  Tar inte lederna skada av nedkylningen? Eller  devisen är att mår man bra av det så kan inte heller skada!