vill inte ses som svag?…

Israel vill inte visa sig svag. Därför förstörde de bilderna där israeliska soldater blir tillintetgjorda av några alltför hetlevrade aktivister som förblindades av det förtärande hatet som öses ut mot Israel. Israel har alltid varit stolt över sin militära försvar, att soldaterna är välförberedda, och kan krigets konst  även i oväntade situationer. Så blev det […]