flumtiden borde vara över…

Det är många som inte går gymnasiet färdig och har svårt att få jobb. Och de får inte det. Snart blir det nödvändigt att ha gymnasieutbildning även för att städa. Gymnasieutbildning är inte speciellt längre, det är i alla fall inte som förr. Den är snart grundläggande precis som grundskola är. Definitivt försvårar möjligheten till […]