grönsaksbod.

På slutet av torghandeln finns ett bod som är alltid öppet.  Det är en renodlad grönsaks- och fruktbod. De är väldigt vanliga i Ungern och även i andra europeiska länder. De kanske finns i Sverige också men jag själv har aldrig sett en.