två busar gör promenaden osäker…

Jag ser dem varje år.  De växer upp men nöjen består. Kasta snöboll på bilister och folk som inget ont anande går på gatan. De känner sig ganska säkert där dem står och kastar bollar. Träffsäkerheten och längden på kastet har blivit bättre och bättre. Nog måste  man vara förslagen för att hitta snö. Idag. […]