adhd är kanske en feldiagnos…ungen är bara ung

Jag har alltid varit skeptisk mot ADHD och dyslexi.  För så fort ett barn är överaktiv eller okoncentrerad får ungen stämpeln ADHD.   När jag växte upp så hade ju ingen barn ADHD.  Men det fanns ju disciplin i klasserna och konstigt nog efterlevdes kravet från vuxna.  Vi matades in okunniga och ur kom duktiga unga […]

framtidens analfabeter fostras nu…

Skolan är på fallrep. Förr ville man bekämpa analfabetismen. Idag verkar det som som om man vill få fram en ny generation men just läs och skrivsvårigheter. eller få och få de är ju redan här. Mer än 20 % kommer ut grundskolan utan att behärska läsningens ädla konst. Sen skylls resultatet på det ena […]