är kungen verkligen nöjd?…

Bröd och skådespel åt folket -> yttrades redan omkring år 100 då Hadrianus satt vid makten.  Ingen nytt.  Funkar än idag.  Väldigt snabbt flyttades fokusen från ekonomisk kris till kungabröllop. Fast är det inte ett konstigt namn? Kungabröllop.  När en blivande drottning som ska gifta sig.  Men det heter ju kungligheter å andra sidan och […]