svensk demokrati….trallala…

Vad är det som skiljer diktatur från demokrati? Enligt wikipedia är :En diktatur  är en stat som styrs auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val.Demokrati  är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten […]

att ta betalt in natura…

kan ha sina nackdelar. Särskilt i en tidevarv då allt kan filmas av alla för att kunna dra fram ur skjortärmen likt en trolleritrick  om  nödsituation uppstår. Som i detta fall när den 86 ? -årige minister har lovat en säkert mycket fördelaktig och vinstgivande gruvavtal till en kvinna. Hon erbjöd tre kvinnor till  Narain […]

gamla reliker vill helst stänga av internet…

Det är helt klart skrämmande att det sitter bakåtsträvare i höga positioner, som helst av allt vill att folk i allmänhet ska kunna styras som boskap. Skulle de kunna genomdriva totalbestämmande och diktatur så skulle de säkerligen göra det också. En av de är Jay Rockefeller, en gammal relik som vill helst stänga ner all […]