smaklöshet för smaklösa…

Smaklöst är bara förnamnet.  För den är riktigt gräsligt. Motbjudande. Tarvlig. Ful. Smakförstörare.Vulgär. Vem ska ha den? Och varför? (ju jag ser att man ska ha smycke i dem.) Och vem sitter och designar skon?  Vem har hon/han  i tankarna?  Är det någon som har gått  i designskola, men har fått underkänt? Men är ändå […]