benrester…är det rester av människa eller bara bränd trä?

Ett makaber fynd har hittats i väggen till en kafé.  Kanske var nån skojfrisk  byggarbetare som ville skoja med eftervärlden?  Och murat in lite rester från en död djur?  Men kanske är bitarna från en mänska, men vem vet kanske är det bara lite trädbitar med lite lim på som i Tomas Qvicks fall. Det […]