träffsäkra är de inte… poliserna.

Ibland undrar jag hur bra poliser är här i Sverige. Jag utgår ifrån att deras utbildning är det bästa. Att där ingår att hantera vapen, och att de tränar på att skjuta på både rörliga och stilla stående föremål. Ska det verkligen behövas 20 skott att skjuta 2 hundar?  Det känns som om mest sköt […]