en blodig avhugget huvud på påle…

Det blev en hel del bläddrande i olika tidningar, pappers likväl som nättidningar konsumerades flitigt. Jag måste säga att jag är inte nån annonsmänniska. Även om jag själv är beroende av annonsering för mitt företag, så är jag själv mindre mottaglig av andras annonser. Jag ser de liksom inte, och är den en blinkande annons […]