mini goga.

Den här synagogan är en lite mindre än det jag visade förr. Den var förfallen länge men nu renoveras den också för fullt. Medan den var mest ruin användes den som utställningslokal. Det kommer de också att fortsätta med när renoveringen är färdig. Synagogan byggdes mellan 1869 till 1872  av offentliga donationer.